Algemene voorwaarden groepscursussen en privélessen bij Spelenderwijs Spaans.

1. Inschrijving en betaling

1.1 Inschrijven kan alleen via het online inschrijfformulier.
1.2 Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Wanneer de cursus vol zit, zal u op de lijst met geïnteresseerden worden geplaatst.
1.3 U schrijft zich in voor één gehele cursus. Wilt u daarna doorgaan met een vervolgcursus, dan is er een nieuwe inschrijving nodig. Voor privélessen is dit niet nodig.
1.4 De cursussen gaan alleen door als er voldoende interesse is.
1.5 Uiterlijk een week voor de start van de cursus ontvangt u bericht over het al dan niet doorgaan van de cursus. Gaat de cursus door, dan ontvangt u de factuur voor het volledige cursusbedrag, dat voor de eerste les van de cursus moet zijn betaald.

2. Annulering en afwezigheid bij groepscursussen

Voor de start van de cursus
2.1 Na inschrijving voor de cursus heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze gaat in vanaf het moment van inschrijving voor de cursus. In geval van annulering binnen deze termijn krijgt de cursist 100% van het cursusbedrag terug.
2.2 Wanneer de eerste les van de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u automatisch in met het afzien van de wettelijke bedenktijd.
2.3 Bij annulering tot en met 11 dagen voor de start voor de eerste lesdag van de cursus krijgt de cursist 100% van het cursusbedrag terug.
2.4 Bij annulering tussen 10 dagen tot en met 8 dagen voor de eerste lesdag van de cursus krijgt de cursist 75% van het cursusbedrag terug.
2.5 Bij annulering tussen 7 dagen tot en met 24 uur voor de eerste lesdag van de cursus krijgt de cursist 25% van het cursusbedrag terug.
2.6 Vanaf 24 uur voor de eerste lesdag van de cursus is er bij annulering geen restitutie van het cursusbedrag meer mogelijk.

Tijdens de cursus
2.7 Wanneer de cursist tussentijds besluit te stoppen met de cursus of de cursus voortijdig annuleert is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
2.8 Afwezigheid door de cursist geeft geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
2.9 Bij afwezigheid ontvangt de cursist een mail met een samenvatting van de gemiste lesstof.

3. Betaling, annulering en afwezigheid bij privélessen

3.1 Privélessen worden per maand betaald. Aan het eind van de maand wordt een factuur verstuurd voor de lessen die in die maand zijn gevolgd.
3.2 Wanneer de cursist verhinderd is en dit tijdig laat weten, bestaat de mogelijkheid om, indien mogelijk, de lestijd te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip.
3.3 Wanneer de cursist minder dan 24 uur van tevoren de les annuleert wordt het lesgeld wél in rekening gebracht.

4. Studieresultaat en lesmateriaal

4.1 De vermelde prijzen zijn exclusief boeken. Op de cursuspagina en in de bevestigingsmail staat omschreven welke boeken u nodig heeft.

5. Coronamaatregelen bij groepscursussen

5.1 Lessen die in een lesruimte worden gegeven, zullen bij tijdelijke sluiting van de lesruimte – door de op dat moment geldende maatregelen genomen door de overheid tegen verspreiding van het Coronavirus – online via videobellen worden gegeven.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Spelenderwijs Spaans is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de activiteiten die de docent organiseert.